'

Ska "förortssvenska" få samma ställning som svenskan?