'

Sjöstedt (SD) om Magdas krav: "Vill väl göra sig märkvärdig"