'

USA-panelen: Politiker som vill avveckla polisen kräver polisskydd