'

Shiamuslimskt massmöte i Malmö | Skarp kritik från Sverigedemokraterna