'

Morgan Johansson sprider fake news om migrationen