'

Sameh Egyptson: svenska biståndspengar går till muslimska brödraskapet