'

Efter vår granskning: Nu börjar skolverket granska den somaliska kulturföreningen