'

S-regeringen orsakade de höga elpriserna | Intervju med Mattias Bäckström Johansson (SD)