'

Vi slipper inte ens politiska budskap med Melodifestivalen.