'

Isabelle Eriksson: Jag har granskat skolan under en tid