'

Tolvsvepet med Denice – konstnären Lars Vilks har dött