'

Märta Stenevi (MP) om att Stefan Löfven nu blivit avsatt