'

Riks intervjuar Oscar Sjöstedt (SD) om det ekonomiska läget