'

Richard Sörman: Kultureliten parasiterar på äldre tiders nationalism