'

Richard Sörman i Svenska Dagbladet: Kopplingen mellan invandring och kriminalitet måste belysas