'

Richard Sörman har synpunkter på Mattias Gardells artikel Expressen