'

Richard Jomshof: Skicka hem de som inte vill vara en del av Sverige