'

Rebeckas tips till Greta Thunberg: Limma fast dig själv på Per Bolunds uppfart.