'

Rebecka: Det är inte vårt ansvar att människor vägrar lära sig svenska