'

Rädslan för att bli kallad rasist gjorde att politikerna inte gjort något