'

Varför segar regeringen med åtgärder mot terrorismen?