'

Regler är till för att följas, men inte av regeringen…