'

Dawud behöver ingen fritidsgård, han behöver en enkelbiljett till Somalia.