'

Rädslan för kriminella gäng påverkar socialtjänsten