'

Professorn om Greta Thunberg | Har gått gymnasiet – är ingen klimatexpert