'

Professor Jan Blomgren om framtiden för svensk kärnkraft