'

Professor Jan Blomgren: Hur hamnade vi i den här situationen | Elkrisen i Sverige