'

Pro-palestinier vill pressa svenska makthavare – genom bankattack