'

Partiledardebatten: Självklart får vi problem i skolan när vi tar hit stora grupper människor