'

Vilka är de terrormisstänkta afghanska samboparet? Riks på plats i Järfälla