'

Över 10 000 afghaner väntar på att få uppehållstillstånd | Migrationsverket har luckrat upp kraven