'

Har det helt slagit slint för Aftonbladets Jonna Sima?