'

En majoritet av eleverna i Malmös kommunala skolor har utländsk bakgrund