'

Straffet för att försöka döda en barnfamilj: ett års fängelse.