'

Islamister rasar på lärare som vill ge deras barn mat.