'

Sverige lyckas ställa sig på brottslingarnas sida och inte brottsoffrens