'

Nima Gholam Ali Pour (SD): "S behöver muslimerna för att vinna val"