'

Linda Snecker (V) är kränkt och uppskattar inte Riks.