'

Liberal ledarskribent uppmanar till våld mot Sverigedemokrater