'

Myndigheten varnar för skämt och kattmemer på internet