'

Myndigheten för psykologiskt försvar: Inte valpåverkan att turkisk TV lyfter partiet Nyans