'

Mörka siffror för Miljöpartiet i opinionsmätningarna