'

Morgan Johanssons rättssystem hånar brottsoffer i Sverige