'

Morgan Johansson vad flyr du ifrån? Avgå och erkänn ditt misslyckande