'

Jessica Stegrud (SD): Ta i med hårdhandskarna mot techjättarna