'

Ryan Hartwig är visselblåsaren som varnade för Facebooks valpåverkan