'

Minskar verkligen ungdomsrånen – eller vågar man inte anmäla längre?