'

Miljöpartiets koppling till extremism – en samhällsfara