'

Markus Allard: Annika Strandhäll hade kräkskrikit om rollerna var omvända