'

Man kan inte längre fly ifrån våldet | intervju med Katja Nyberg (SD)